Polityka prywatności

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

I. Kto jest administratorem danych osobowych TargiKsiazka.online?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem strony TargiKsiazki.online (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest:

Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Białymstoku
ul. Kolejowa 12 E
15-701 Białystok
NIP: 542-315-11-57, REGON: 200317860, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000569207.

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w TargiKsiazki.online politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
A. Certyfikat Domeny.pl DV Certification Authority. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a TargiKsiazki.online jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
B. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy TargiKsiazki.online, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony, a także podmioty, przy pomocy których Administrator świadczy usługi związane z prowadzeniem TargiKsiazki.online, którzy zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.
C. System IT TargiKsiazki.online spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Subskrypcja marketingowa

Zapis do darmowego newslettera

Zapis do newslettera realizowany jest na podstawie  podania przez Ciebie adresu e-mail, co jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Administratora w procesie skorzystania z formularza zapisu na stronie TargiKsiazki.online. W takim przypadku dochodzi do zawarcia przez Ciebie z Administratorem umowy o świadczenie usługi elektronicznej w postaci przesyłania newslettera (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera. Możesz również skontaktować się z nami, jeżeli nie chcesz dłużej otrzymywać od Administratora darmowego newslettera. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z newslettera zostały zamieszczone w Regulaminie newslettera dostępnym pod adresem: www.targiksiazki.online/regulamin-newslettera/

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez Administratora i następujące podmioty, przy pomocy których Administrator prowadzi subskrypcję newslettera:
a. Mailchimp, operatora serwisu mailchimp.com
b. Synerise, operatora serwisu synerise.com

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane przez okres obowiązywania umowy o przesyłanie newslettera, jednak nie później niż do czasu anulowania przez Ciebie subskrypcji newslettera. 

IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na TargiKsiazki.online

A. TargiKsiazki.online (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Administrator automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z TargiKsiazki.online. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na TargiKsiazki.online i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji TargiKsiazki.online w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany żeby np. wyświetlać Ci rekomendacje produktowe, jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. TargiKsiazki.online (cookies)

TargiKsiazki.online wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia TargiKsiazki.online rozpoznania Ciebie i dostosowania TargiKsiazki.online do Twoich potrzeb, na co wyrażasz zgodę korzystając z TargiKsiazki.Online. Wykorzystywanie danych zbieranych w plikach cookies może również stanowić prawnie uzasadniony interes Administratora. TargiKsiazki.online wykorzystuje cookies do:
1. Tworzenia statystyk i raportów oglądalności oraz poprawiania funkcjonowania TargiKsiazki.online dla promocji produktów własnych.
2. Zbierania plików cookie zewnętrznych na potrzeby marketingowe partnerów, które są im udostępniane w celach promocji usług własnych.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z TargiKsiazki.online nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w TargiKsiazki.online chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Administrator wykorzystuje narzędzie Google Analytic sw celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu, urządzeń wykorzystywanych do ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z TargiKsiazki.Online, na co wyrażasz zgodę korzystając z TargiKsiazki.Online. Wykorzystywanie danych zbieranych w plikach cookies może również stanowić prawnie uzasadniony interes Administratora.

Dane zebrane w plikach cookies mogą być przekazane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem z Google Analytics. W związku z powyższym dane mogą być przekazane do USA na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. (Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez USA odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych .

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania TaniaKsiazka.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w TargiKsiazki.online chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Administrator wykorzystuje narzędzie Google AdWords w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu, w tym do zapewnienia, by jedna i ta sama reklama nie była wyświetlana temu samemu użytkownikowi bez przerwy, do wykrywania i powstrzymywania fałszywych kliknięć w reklamy, a także do wyświetlania reklam, które będą lepiej spersonalizowane (np. na podstawie informacji o odwiedzonych wcześniej stronach), na co wyrażasz zgodę korzystając z TargiKsiazki.Online. Wykorzystywanie danych zbieranych w plikach cookies może również stanowić prawnie uzasadniony interes Administratora. 

Dane zebrane w plikach cookies mogą być przekazane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem z Google Analytics. W związku z powyższym dane mogą być przekazane do USA na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. (Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez USA odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych .

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania TargiKsiazki.online.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w TargiKsiazki.online chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

V. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Jak wspomniano powyżej, Twoje dane osobowe będą przekazywane naszym pracownikom oraz mogą być przekazywane również podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności),  jeśli  jest  to  niezbędne  do  świadczenia usług na TargiKsiazki.online. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, TargiKsiazki.online dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VI. Przysługujące Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: 

  1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO);
  2. prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub nieaktualne (art. 16 RODO);
  3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO; 
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO. 

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień skontaktuj się z Administratorem w sposób określony poniżej. 

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

VII. Kontakt

TargiKsiazki.online kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 85 674 36 19 lub e-mail rodo@glosel.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 85 674 36 19 lub e-mail rodo@glosel.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
Glosel sp. z o.o. sp.k.
ul. Kolejowa 12E
15-701 Białystok